+381 60 3344691 udruzenje@ors.rs

Projekti

U okviru skupova ORS-a, mi uvek promovišemo jačanje “Trećeg stuba zdravstva” (saradnja i partnerski odnos između udruženja bolesnika, zdravstvenih profesionalaca i zdravstvenih  institucija), koji se u Srbiji promoviše kroz seminare “Snaga pacijentima”, a  ima ulogu podizanja svesti kod građana (bolesnika) o njihovoj ulozi u odlučivanju u procesima zdravstvene zaštite, prema preporukama EU.

ux-788002_640Aktivnosti ORS-a usmeravamo na osnovu rezultata analize  upitnika o potrebama članova.

Da bi sve međunarodne aktivnosti i znanje koje smo tamo stekli preneli na naše udruženje neophodno je da imamo više volontera. Volonterski rad je osnova rada svih udruženja u Evropi, a najveći deo njih su mladi ljudi.

Jedan od naših projekata je pobošljanje uslova lečenja za obolele od reumatskih bolesti. Ovo su naši predlozi resornom Ministarstvu. Molimo preuzmite rezime sastanka u 2015: Rezime nakon sastanka u Ministarstvu zdravlja

Loading...