SEO – Optimizacija web sajta za pretraživače

Šta je SEO?

SEO (eng. Search engine optimization) podrazumeva optimizaciju web sajta za pretraživače, u smislu pozicioniranja web sajta ili određenih stranica web sajta na što višu poziciju u rezultatima organske pretrage (one koja nije plaćena), prvenstveno na Google-u.

Zašto SEO?

Danas se u poslovanju (prvenstveno u delu malih i srednjih preduzeća), SEO smatra jednom od ključnih aktivnosti u cilju promocije, prodaje i pozicioniranja brenda. SEO je oblast u koju se (na polju digitalnog marketinga), pored zakupa ključnih reči, najviše ulaže.

Broj korisnika interneta u Srbiji je premašio 50% ukupnog broja stanovnika, pri čemu se u najčešćoj ciljnoj grupi (od 16 do 50 godina), nalazi najveći deo korisnika, uz trend porasti popularnosti interneta (i društvenih mreža) kod starije populacije (preko 50 godina).

Google je (pored Facebooka), najčešća polazna stranica najvećeg dela internet korinika i najčešći alat u pronalaženju usluga i proizvoda. Primera radi, Google Barometar istraživanje pokazalo je da čak 92 odsto korisnika interneta u Srbiji turistički aranžman pronalazi pretragom na Google-u (i tu se odlučuje za kupovinu aranžmana – agenciju). Preko 75 odsto korisnika interneta u Srbiji pretražuje proizvode i usluge na Google pre odluke o kupovini.

Ovo istraživanje pokazalo je sledeći trend u Srbiji (procenat ljudi koji se za proizvod/ uslugu odlučuju pretragom na Google).

srbija-google-pretraga-prozvoda-kupovina

Rezultati Google istraživanja su nedvosmisleni, većina kupaca u Srbiji će pre kupovine proizvoda ili plaćanja usluga konsultovati Google. Obrasci korišćenja Google pretrage ukazuju na to da se kupci najčešće odlučuju za kompanije koje su na prvoj stranici rezultata, veoma retko odlaze na drugu stranicu, treću gotovo nikada. Značaj optimizacije za pretraživače je time jedan od jasnih prioriteta svake kompanije.

Klijenti o nama

IvArt agencija nam je puno pomogla u definisanju naše PPC strategije i kreiranju AdWords kampanja; kao i SEO strategiji/unapređenju za potrebe pozicioniranja web sajta Job Apps u Google pretrazi.

Linda Harris

Job Applications

Kruševac ONLINE je nakon SEO optimizacije agencije IvArt postao najpopularniji i najčitaniji news portal u regionu.

Ivica Đorđević

Editor in Chief, Kruševac ONLINE

Besplatna osnovna SEO analiza Vašeg postojećeg sajta!

Šta predstavlja naša usluga u oblasti SEO?

SEO se može posmatrati nezavisno od Google analitike, kao i zakupa ključnih reči i na taj način predstavljati posebnu usluga. Ipak, SEO koji uključuje i Google analitiku predstavlja najbolju praksu i daje najbolje rezultate, jer se upravo kroz Google analitiku proverava supešnost SEOa iutvrđuju dalji pravci unapređenja.

Proces optimizacije web sajta za pretraživače sastoji se od više faza:

  • Tehnička i sadržajna analiza postojećeg web sajta, kao i konkurencije
  • Kreiranje smernica za tehničko/funkcionalno i sadržajno unapređenje web sajta
  • Tehničko/funkcionalno unapređenje web sajta
  • Unapređenje postojećeg sadržaja web sajta
  • Kontinuirano kreiranje sadržaja optimizovanog za pretraživače

SEO je proces na koji utiče više internih i eksternih parametara i kao takav ne spada u brza i laka rešenja, već zahteva vreme i posvećenost, kao i kontinuirano praćenje konkurencije, analizu sopstvenih i sadržaja konkurencije, stalno unapređenje i prilagođavanje sadržaja, te poštovanje smernica pretaživača prilikom optimizacije (npr Google SEO preporuka).

Naša usluga u oblasi SEO predstavlja objedinjavanje svih navedenih faza, kao i kreiranje strategije SEO za klijenta.

Za početak, uradćemo analizu postojećeg web sajta u smislu tehničke optimizovanosti za pretraživače, kao i analizu sadržaja na sajtu koji je značajan aspekt putem kojeg Google određuje rang stranice za pozicioniranje u rezultatima pretrage. Identičnu analizu, uradićemo i za web sajtove konkurencije, kako bismo ih uporedili, ali i pronašli prostor za sticcanje prednosti.

Sledeći korak predstavlja kreiranje izveštaja obavljene analize, koji će ujedno poslužiti i kao smernica za unapređenje web sajta (tehnički i sadržajno).

Unapređenje web sajta je naredni korak, a na osnovu analize i smernica iz prva dva koraka.

SEO je vema dinamična oblast i ne završava se prethodnim koracima. Neophodno je kontinuirano raditi na sadržaju i optimizaciji kako bi se pozicija web sajta u rezultatima održavala.

Kreiranje strategije za SEO predstavlja dodatni korak. Pomoću ove strategije klijent može da prati naš rad ili eventualno odluči da strategiju sprovodi sam (in house).

Kreiranje sadržaja

Važan deo svake SEO strategije i deo koji u Google pretrazi polako preuzima primat, jeste kvalitet i dinamika objavljivanja sadržaja, pri čemu se ne misli na statični sadržaj, opis usluga i sl, već sadržaj koji se periodično objavljuje, poput vesti, blogova i sl…

Idealna strategija, bez obzira na oblast poslovanja, jeste kreiranje poslovnog/korporativnog bloga i objavljivanje novog, kvalitetnog, jedinstvenog sadržaja jednom ili dva puta nedeljno.

Naši kreativci (kopirajteri) mogu obezbediti ovu vrstu sadržaja koja će značajno uticati na poziciju sajta u pretrazi.

Besplatna osnovna SEO analiza Vašeg postojećeg sajta!

Koliko je vremena potrebno da se vide rezultati SEO?

Često pitanje klijenata je upravo ovo. Međutim, ovo je i najkompleksnije pitanje jer zavisi od mnogo parametara, poput oblasti za koju se optimizacija radi, konkurencije, dosadašnjeg rada i sl. Rezultati SEO svakako ne dolaze odmah po završetku inicijalnih koraka optimizacije i, neretko, biće potrebno strpljenje i svakodnevni rad da bi se došlo do dobrih pozicija.