PPC oglašavanje – Google AdWords

Šta je PPC oglašavanje

PPC (Pay Per Click – Plati po kliku) je oblik oglašavanja u okviru kojeg oglašivač plaća samo onda kada zainteresovana strana klikne na oglas, ali ne i za samo prikazivanje oglasa.

PPC oglašavanje mogućavaju različiti web servisi, ali najčešće se koriste Google AdWords, kao i Facebook oglašavanje (o oglašavanju na društveim mrežama više možete pročitati ovde).

Oglašavanje putem GoogleAdWords podrazumeva pozicioniranje u rezultatima pretrage zakupom ključnih reči; kao i objavljivanje banera na web sajtovima koji su deo Google display mreže. Ovo uključuje i prikazivanje oglasa/banera na YouTube kao i u rezultatima pretrage na mobilnim uređajima.

Zašto Google Adwords PPC oglašavanje?

Google oglašavanje uopšte, pa i Google AdWords, predstavlja važan segment digitalnog marketinga, ali i prodaje, prvenstveno za mala i srednja preduzeća.

Kao što smo objasnili u delu o SEO, Google je (pored Facebooka), najčešća polazna stranica najvećeg dela internet korinika i najčešći alat u pronalaženju usluga i proizvoda. Primera radi, Google Barometar istraživanje pokazalo je da čak 92 odsto korisnika interneta u Srbiji turistički aranžman pronalazi pretragom na Google-u (i tu se odlučuje za aranžman). Preko 75 odsto korisnika interneta u Srbiji pretražuje proizvode i usluge na Google pre odluke o kupovini.

Ovo istraživanje pokazalo je sledeći trend u Srbiji (procenat ljudi koji se za proizvod/uslugu odlučuju pretragom na Google)

srbija-google-pretraga-prozvoda-kupovina

Optimizacija za pretaživače (SEO) je prvi i značajan korak u pozicioniranju web sajta na Google. SEO se primenjuje kontinuirano i za kompletan web sajt.

PPC oglašavanje putem AdWords se primenjuje kada je značajno da se određeni proizvod ili usluga, (često kampanjski) istaknu u rezultatima pretrage. Kompanije sve češće, pored SEO koriste i kontinuirano AdWords oglašavanje za svoje najznačajnije proizvode i usluge.

Zakupom ključnih reči i postavljanjem banera u okviru Google display mreže, obezbeđuju se dobre pozicije u rezultatima pretrage i na targetiranim web sajtovima (koji prikazuju Google oglase). Na ovaj način, proizvod ili usluga mogu biti visoko pozicionirani u rezultatima pretrage bez obziraa na to kako se prikazuju u organskoj (neplaćenoj) pretrazi.

Prednost ovog načina oglašavanja je to što oglašivač ne plaća prikaz oglasa ili rezultata pretrage, već isključivo klik na oglas, čime se obezbeđuje plaćanje samo u slučaju da je potencijalni klijent zainteresovan za proizvod ili uslugu (samim činom kliktanja na oglas, to se potvrđuje).

Druga prednost PPC oglašavanja je to što oglašivač sam određuje budžet (mesečni, nedeljni, dnevni), kao i iznos koji želi da plati za svaki klik (bidovanje – licitacija).

Klijenti o nama

IvArt agencija nam je puno pomogla u definisanju naše PPC strategije i kreiranju AdWords kampanja; kao i SEO strategiji/unapređenju za potrebe pozicioniranja web sajta Job Apps u Google pretrazi.

Linda Harris

Jobs Applications

Besplatan predlog osnovne PPC (AdWords) strategije za Vaše proizvode/usluge!

Kako AdWords PPC oglašavanje radi i šta je bidovanje (licitiranje)?

PPC oglašavanje putem Google AdWords je odličan način da se određeni proizvod ili usluga pozicionira visoko (ili na prvom mestu) u rezultatima pretrage na Google-u.

Međutim, kao i kod klasične (organske) pretrage, i kod PPC oglašavanja postoje različiti faktori koji utiču na prikazivanje oglasa.

Primer: PPC oglašavanje turističke agencije može podrazumevati različite ključne reči, koje uključuju tip odmora (letovanje, zimovanje…), godinu, lokaciju (Grčka, Turska, Egipat…) i sl… Potencijalni klijent može u Google pretrazi ukucati „letovanje 2015“, u želji daizlista interesantne sajtov/ponude (isti princip koji se objašnjava u primeru važi za sve druge ključne reči).

Velika je verovatnoća da su mnoge turističke agencije zakupile upravo ovu ključnu reč (pored svih ostalih) u okviru Google AdWords kampanje u kojoj žele da promovišu svoju uslugu.

Kada potencijalni klijent ukuca „letovanje 2015“ u Google i odabere pretragu, prva stvar koju Google radi je pronalaženje svih oglasa u svojoj bazi koji imaju upravo tu ključnu reč na listi ključnih reči.

Od tog seta oglasa, Google prvo odbaci sve one koji nisu adekvatni (na primer koji su za prikaz u drugoj državi).

Ostali oglasi se prikazuju u redosledu koji se određuje Google formulom koja se zove „Ad Rank“ (rang oglasa), a koja predstavlja kombinaciju cene po kliku koju je svaki oglašivač odabrao za taj oglas, kvaliteta samog oglasa, kvaliteta internet stranice na koju oglas vodi i sl… Svaki oglas mora da bude iznad minimalnog ranga da bi uopšte bio prikazan.

adwordsbidding

Na slici iznad prikazan je uprošćen proces prikaza opisan u primeru.

Za svaku novu pretragu po istoj ključnoj reči, Google prolazi isti proces od početka.

Važno je istaći da na prikaz/poziciju oglasa ne utiče samo iznos koji je oglašivač odabrao, te se lako može desiti da oglašivač koji je licitirao viši iznos bude pozicioniran niže od oglašivača koji je licitirao niži iznos.

Pogledajte i video koji ovo lepo objašnjava:

Kreiranje AdWords oglasa

Svaki oglas u okviru AdWords kampanje sastoji se iz naslova, opisa i web adrese koja se prikazuje, uz ograničenja u broju karaktera:

  • Naslov: 25 karaktera
  • Opisna linija 1: 35 karaktera
  • Opisna linija 2: 35 karaktera
  • Prikazani URL: 35 karaktera

U broj karaktera ulaze i prazna mesta (space) te je veoma važno biti kreativan u sastavljanju oglasa, što je u IvArt posao naših kopirajtera.

Besplatan predlog osnovne PPC (AdWords) strategije za Vaše proizvode/usluge!